SUBSIDIE

De subsidieregeling praktijkleren stimuleert werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt het jaarlijkse budget van € 205 miljoen beschikbaar. De subsidie van maximaal € 2.200 per praktijk- of werkplaats is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student en een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten. De opleidingskosten bedragen de helft hiervan.

Om aanspraak te kunnen maken op deze subsidie moet je voldoen aan een aantal criteria. De opleidingen welke geschikt zijn voor deze subsidie staan onder BBL.

Greenskills beseft dat veel organisaties door gebrek aan kennis over subsidies, tijdsgebrek en de algemene onwetendheid in wat er mogelijk is, vaak nog geen gebruik maken van de voordelen welke er zijn.

Om deze reden hebben wij ons gespecialiseerd in het volledig ontzorgen van het leerbedrijf door middel van een persoonlijke begeleiding zodat de organisatie zich kan blijven focussen op de bedrijfsvoering.

Voor meer informatie over de subsidie zelf kunt u terecht op de website van het RVO.

Ons slagingspercentage ligt op 95 % 

Wat mag u van ons verwachten

Tijdens een eerste afspraak worden de mogelijkheden besproken en maken we een inventarisatie van het ontwikkeltraject. Vervolgens gaan wij onder de werknemers peilen welke geïnteresseerd zijn om de opleiding te volgen en houden wij informatie bijeenkomsten.

Nadat dit in kaart is gebracht onderzoeken wij door middel van verschillende tools (zoals enquetes), welke eerdere behaalde competenties er zijn en waar de focus moet komen te liggen. Deze informatie in samenspraak met de leerdoelen gesteld vanuit het leerbedrijf worden vervolgens vertaald naar het meest ideale ontwikkeltraject.  

Nadat het voortraject tot een keuze heeft geresulteerd en de juiste opleiding is gekozen gaat Greenskills verder met het matchen van onder andere de theorielessen aan de specifiek praktische bedrijfssituatie. Op deze manier garanderen wij dat de werknemers de informatie opdoen welke op het eigen bedrijf van toepassing is.

Wij leveren dus:

  • Maatwerk
  • Erkenning leerbedrijf
  • Overeenkomst student, opleider en leerbedrijf
  • Volledige administratie/dossieropbouw benodigd voor toekennen subsidie
  • Volledig ontzorgen gedurende het hele traject

Verder beseffen wij bij Greenskills dat de motivatie voor volwassenen om onderwijs te volgen anders is dan bij jongeren. Om deze reden betrekken wij de personen welke in aanmerking komen voor een opleiding vanaf het begin bij het ontwikkeltraject. 

Wij ontzorgen u middels een persoonlijke begeleding

 

Contact gegevens

+31 (0)612 132 518

info@greenskills.nl

Sportweg 14 | 4308 AE | Sirjansland

Wij helpen u graag verder!