BBL

Werken en leren gaan hand in hand. Bij een BBL opleiding (Beroeps Begeleidende Leerweg) combineer je werk met een opleiding.

Aan medewerkers in de groene sector worden strenge eisen gesteld op het gebied van voedselveiligheid, Arbo en werkhouding. Dat vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Door het kennisniveau te verhogen, verloopt de afstemming beter en houdt u medewerkers gemotiveerd.

Deelnemers worden ingeschreven bij een erkende MBO instelling. Na het afronden van de opleiding volgt een officieel MBO diploma.

Omdat een toenemend aantal medewerkers in de groene sector van Poolse of Roemeense afkomst is en beheersing van de taal belangrijk is rond Arbo en veiligheid, bieden wij deze opleiding aan.

Vaktermen en huisregels die op het bedrijf aanwezig zijn, worden als integraal onderdeel van de opleiding meegenomen. Daarnaast is het mogelijk de opleiding voor u op maat te maken en extra modules toe te voegen. Voor deze extra onderdelen ontvangen de deelnemers officiële certificaten.

De vakdocenten van Greenskills zijn o.a. Poolse en Roemeense specialisten in hun vakgebied die door ons zijn opgeleid.

 

Wat mag u van ons verwachten

De subsidieregeling praktijkleren stimuleert werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Om aanspraak te kunnen maken op deze subsidie moet je voldoen aan een aantal criteria. Greenskills beseft dat veel organisaties door gebrek aan kennis over subsidies, tijdsgebrek en de algemene onwetendheid in wat er mogelijk is, vaak nog geen gebruik maken van de voordelen welke er zijn. Om deze reden hebben wij ons gespecialiseerd in het volledig ontzorgen van het leerbedrijf door middel van een persoonlijke begeleiding zodat de organisatie zich kan blijven focussen op de bedrijfsvoering.

Tijdens een eerste afspraak worden de mogelijkheden besproken en maken we een inventarisatie van het ontwikkeltraject. Vervolgens gaan wij onder de werknemers peilen welke geïnteresseerd zijn om de opleiding te volgen en houden wij informatie bijeenkomsten.

Nadat dit in kaart is gebracht onderzoeken wij door middel van verschillende tools (zoals enquetes), welke eerdere behaalde competenties er zijn en waar de focus moet komen te liggen. Deze informatie in samenspraak met de leerdoelen gesteld vanuit het leerbedrijf worden vervolgens vertaald naar het meest ideale ontwikkeltraject.

Nadat het voortraject tot een keuze heeft geresulteerd en de juiste opleiding is gekozen gaat Greenskills verder met het matchen van onder andere de theorielessen aan de specifiek praktische bedrijfssituatie. Op deze manier garanderen wij dat de werknemers de informatie opdoen welke op het eigen bedrijf van toepassing is.

Wij leveren dus:

 • Maatwerk
 • Erkenning leerbedrijf
 • Overeenkomst student, opleider en leerbedrijf
 • Volledige administratie/dossieropbouw benodigd voor toekennen subsidie
 • Volledig ontzorgen gedurende het hele traject

Verder beseffen wij bij Greenskills dat de motivatie voor volwassenen om onderwijs te volgen anders is dan bij jongeren. Om deze reden betrekken wij de personen welke in aanmerking komen voor een opleiding vanaf het begin bij het ontwikkeltraject. 

De opleidingen

Gekwalificeerd medewerker Glastuinbouw

In deze MBO opleiding leren de deelnemers op een verantwoorde manier om te gaan met de teelt, het product en productieprocessen.

DUUR 

De opleiding duurt één jaar. In gemiddeld 40 lesdagen komen theorie en praktijk aan bod.

LOCATIE

De volledige opleiding wordt op het eigen bedrijf georganiseerd. De praktijkopleiding vindt zelfs plaats tijdens de dagelijkse werkzaamheden.

Onderwerpen

 • Transporteren van producten en/of materialen
 • Onderhouden van materiaal en omgeving
 • Assisteren bij voorbereiding en uitvoering teelt
 • Assisteren bij oogst en verwerking oogst
 • Nederlandse taal
 • Rekenen
 • Loopbaan & Burgerschap

Gekwalificeerd medewerker Logistiek

In deze MBO opleiding leren de deelnemers op een verantwoorde manier om te gaan met het product, kwaliteit en productieprocessen.

 

DUUR 

De opleiding duurt één jaar. In gemiddeld 40 lesdagen komen theorie en praktijk aan bod.

LOCATIE

De volledige opleiding wordt op het eigen bedrijf georganiseerd. De praktijkopleiding vindt zelfs plaats tijdens de dagelijkse werkzaamheden.

Onderwerpen

 • Intern transport
 • Verpakkingsmaterialen en verpakken
 • Onderhouden van materiaal en omgeving
 • Machines en machine kennis
 • Kwaliteit, veiligheid en hygiëne
 • Nederlandse taal
 • Rekenen
 • Loopbaan & Burgerschap

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van ons aanbod en ontwikkelingen binnen het veld.

Inschrijven nieuwsbrief