Gewasbescherming

Gewasbescherming

Spuitlicentie 1 en verlengingsbijeenkomsten.

In het Engels, Pools en Roemeens

Regels spuitlicentie wijzigen:

verleng tijdig!

Vanaf 1 augustus wordt het verplicht om één van de vier punten voor uw verlenging te halen bij een fysieke bijeenkomst. Verlengt u voor 1 augustus dan kunt u dit nog volledig online doen voor de komende vijf jaar.

Binnen 5 jaar na afgifte van een spuitlicentie dient men minimaal vier verlengingsbijeenkomsten voor de spuitlicentie bij te wonen of door het volgen van online cursussen. Het volgen van deze verlengingsbijeenkomsten zorgt ervoor dat je als licentiehouder op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen en voldoende punten behaalt om jouw spuitpas te verlengen. Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn er per 1 augustus 2024 aanvullende adviezen gekomen om het aantal ongevallen met gewasbeschermingsmiddelen te beperken. Dit advies is in het afstemmingsoverleg van Bureau Erkenningen overgenomen.

De wijziging van de regelgeving houdt in dat binnen vijf jaar na afgifte van een spuitlicentie in totaal vier punten behaald moeten worden, waarvan één door het volgen van een kennisbijeenkomst. Hiermee denkt de overheid verzekerd te zijn dat de licentiehouder op de hoogte blijft van de meest recente ontwikkelingen en dat de opgedane kennis paraat blijft.

Dit betekent dat er altijd een fysieke Veiligheidsbijeenkomst gevolgd moet zijn voor verlenging van het vakbekwaamheidsbewijs Uitvoeren en Bedrijfsvoeren gewasbescherming. Een deel van de fysieke bijeenkomst moet dan aandacht besteden aan het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (denk aan filters checken of het vervangen van een volgelaatsmasker), het op de juiste wijze vullen van de tank en voorlichting of toelichting bij vragen van passanten, omwonenden of buren. Verlengt u voor 1 augustus dan kunt u dit nog volledig online doen voor de komende vijf jaar.

Meteen naar aanbod

Regels spuitlicentie wijzigen:

verleng tijdig!

Vanaf 1 augustus wordt het verplicht om één van de vier punten voor uw verlenging te halen bij een fysieke bijeenkomst. Verlengt u voor 1 augustus dan kunt u dit nog volledig online doen voor de komende vijf jaar.

Binnen 5 jaar na afgifte van een spuitlicentie dient men minimaal vier verlengingsbijeenkomsten voor de spuitlicentie bij te wonen of door het volgen van online cursussen. Het volgen van deze verlengingsbijeenkomsten zorgt ervoor dat je als licentiehouder op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen en voldoende punten behaalt om jouw spuitpas te verlengen. Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn er per 1 augustus 2024 aanvullende adviezen gekomen om het aantal ongevallen met gewasbeschermingsmiddelen te beperken. Dit advies is in het afstemmingsoverleg van Bureau Erkenningen overgenomen.

De wijziging van de regelgeving houdt in dat binnen vijf jaar na afgifte van een spuitlicentie in totaal vier punten behaald moeten worden, waarvan één door het volgen van een kennisbijeenkomst. Hiermee denkt de overheid verzekerd te zijn dat de licentiehouder op de hoogte blijft van de meest recente ontwikkelingen en dat de opgedane kennis paraat blijft.

Dit betekent dat er altijd een fysieke Veiligheidsbijeenkomst gevolgd moet zijn voor verlenging van het vakbekwaamheidsbewijs Uitvoeren en Bedrijfsvoeren gewasbescherming. Een deel van de fysieke bijeenkomst moet dan aandacht besteden aan het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (denk aan filters checken of het vervangen van een volgelaatsmasker), het op de juiste wijze vullen van de tank en voorlichting of toelichting bij vragen van passanten, omwonenden of buren. Verlengt u voor 1 augustus dan kunt u dit nog volledig online doen voor de komende vijf jaar.

Aanbod

Meteen naar aanbod

Een spuitlicentie is verplicht voor werknemers, welke bespuitingen uitvoeren. Wij kunnen u hierbij helpen en hebben veel ervaring in het verzorgen van de cursus Uitvoeren Gewasbescherming in het Pools, Engels en Roemeens.

In deze cursus wordt in een aantal middagen of avonden, naar gelang uw wensen, les gegeven zonder tussenkomst van een tolk. Na voldoende resultaat bij examinering wordt uw medewerker bij Bureau Erkenningen afgemeld en ontvangt de spuitpas, welke 5 jaar geldig is.

De kosten voor deze cursus bedragen € 830,- per deelnemer.

Uitvoeren gewasbescherming (spuitlicentie 1)

Tijdens deze lessen worden presentaties en praktijk filmpjes getoond om u of uw mederwerkers goed voor te bereiden op het theorie en praktijkexamen.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Het lezen van een etiket
  • Gebruik van naslagwerken
  • Herkennen van onkruiden
  • Herkennen van ziekte en plagen
  • Bestrijdingsmethoden
  • Niet-chemische gewasbescherming
  • Chemische gewasbescherming
  • Veiligheid en gezondheid
  • Wet- en regelgeving

Gewasbescherming verlengingsbijeenkomst

 

Wij verzorgen ook verlengingsbijeenkomsten in het Nederlands en Pools.

Een bijeenkomst duurt 2 uur en kan online of fysiek worden verzorgd. Wij bespreken graag met u welke onderwerpen u besproken wilt hebben tijdens deze bijeenkomst en passen de prijs daarop aan.

Voor standaard bijeenkomsten wordt € 85,- per persoon gerekend.

Bij de fysieke Poolse bijeenkomsten kunnen op 1 dag ook 2 bijeenkomsten worden verzorgd, die dus 2 verlengingspunten opleveren.

Twijfels welke licentie nodig is? Via deze link kom je bij het schema van Bureau Erkenningen waarin je precies kunt zien welke licentie je moet hebben. Is alles duidelijk, dan kan je hieronder de juiste taal selecteren om het aanbod te bekijken.

Aanbod

Actueel aanbod

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van ons aanbod en ontwikkelingen binnen het veld.

Inschrijven nieuwsbrief