OVER ONS

Greenskills verzorgt al ruim 10 jaar opleidingen binnen de groene sector. Wij hebben ons gespecialiseerd in opleidingen voor alle medewerkers inclusief arbeidsmigranten.

Wij bieden teeltgerichte opleidingen, cursussen, trainingen voor leidinggevenden en complete gesubsidieerde leergangen in het kader van Beroeps Begeleidend Leren (BBL) aan. Wij doen dit onder andere in het Engels, Pools en Roemeens. 

Door gebruik te maken van geldende subsidieregelingen waarin wij u graag ondersteunen, kunnen we voor u maximale kortingen garanderen.

HET VERBINDEND ELEMENT TUSSEN WERKEN EN LEREN

Het is belangrijk dat een ontwikkeltraject de budgetten niet verder onder druk zet. Greenskills ondersteunt daarom de organisatie en medewerkers in hun ontwikkeling en vindt de daarbij passende bekostiging middels een doordachte inzet aan subsidiemogelijkheden.

Wij ondersteunen organisatie en medewerkers in hun ontwikkeling

Greenskills richt zich op de groene sector.

Wij vinden het belangrijk dat de mensen die in Nederland werken meer leren over het vak dat ze uitvoeren en ze de Nederlandse taal leren spreken. Om te zorgen voor een goede kennisoverdracht maken wij gebruik van Poolse en Roemeense docenten.

Doordat de deelnemers in de eigen moedertaal worden aangesproken vergroot dit de commitment bij de werknemers en is er weinig ruimte voor misverstanden of misvattingen. Daarnaast kunnen onze docenten sneller schakelen tussen culturele verschillen en opvattingen.

Contact gegevens

+31 (0)612 132 518

info@greenskills.nl

Sportweg 14 | 4308 AE | Sirjansland

Wij helpen u graag verder!